برخی از پروژه‏‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران


 1. طراحی اولین پست کمپکت موبایل 20 کیلو ولت
 2. اصلاح ساختار سیم‌بندی سه نوع ترانسفورماتور 230 کیلو ولت طراحی زیمنس
 3. طراحی 38 دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع
 4. ایجاد دانش فنی و نرم افزار طراحی سیستم‌های ‌خنک‌کنندگیOFWF و ODAF در ترانسفورماتور
 5. ایجاد دانش فنی و نرم‌افزار طراحی بوبین‌های جهت داده شده، در انواع سیستم‌های‌ خنک‌کنندگی ترانسفورماتور
 6. تولید نرم افزار جامع محاسبات حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
 7. اصلاح و ارتقاء و بهینه‌سازی سیستم خنک‌کاری ترانسفورماتورهای نیروگاه گازی ارومیه
 8. ایجاد دانش فنی و نرم افزار طراحی سیم‌های دریل به ایزوله
 9. Perforated  و netting tape در انواع سیستم‌های خنک‌کاری 
 10. ساخت و تولید داخل ایزوله netting tape برای سیم‌های دریل بوبین
 11. تولید اولین نرم افزار جامع مناقصات ترانسفورماتورهای فوق توزیع تا ردیف 60 کیلو ولت