خلاصه‌‎ای از فعالیت‌های واحد آموزش


برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه بهره برداران ترانسفورماتور

      موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با پشتوانه نیروهای متخصص خود در صنعت برق، از سال 1385  با همکاری شرکت ایران ترانسفو، شرکت ایران ترانسفو ری، موسسه شرینگ دانشگاه هانوفر آلمان، شرکت ZTZ-service اکراین اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی عملی و تئوری گوناگونی در زمینه ترانسفورماتور نموده تا ضمن ارائه به روزترین مطالعات و با انتقال دستاورد‌ها، روزنه رشد جهت تعلیم کارشناسان و بهره برداران ترانسفورماتور ایجاد نماید.

نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی به قرار ذیل می‌باشد

 1. دوره‌های آموزشی فشرده در شرکت ایران ترانسفو و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
 2. دوره‌های آموزشی بلند مدت در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
 3. دوره‌های آموزشی در محل شرکت‌های بهره بردار ترانسفورماتور
 4. دوره‌های ویژه (بصورت قراردادی) با توجه به شرایط و درخواست شرکت‌ها 

عنوان دوره‌های آموزشی

 1. ساختمان، اصول کار و بهره برداری از ترانسفورماتور‌های توزیع روغنی و خشک
 2. ساختمان، اصول کار و بهره برداری از ترانسفورماتور‌های قدرت
 3. ساختمان، اصول کار، بهره برداری و سرویس نگهداری تپ‌چنجر‌های قابل قطع تحت بار ترانسفورماتور
 4. آزمون‌های کارخانه‌ای و بهره برداری ترانسفورماتور‌های‌ توزیع و قدرت
 5. ارزیابی وضعیت، عمرسنجی و مدیریت عمر ترانسفورماتور‌های توزیع و قدرت
 6. آشنایی با نحوه نمونه برداری، تست و آنالیز آزمون‌های گازکروماتوگرافی روغن ترانسفورماتور
 7. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ترانسفورماتور