توانمندی‌های موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران


1. مشاركت در طراحی و ساخت ترانسفورماتور آزمایشگاهی کاسکاد

2. مكان‌يابی تخليه جزئی در ترانسفورماتورها با استفاده از تابع انتقال سيم‌پيچ‌ها

3,طراحی و ساخت راكتور 400MVAR  با ولتاژ 50KV

4. مشاركت در پروژه طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای کوره

5. طراحی، ساخت و تدوين مدارک فنی ترانسفورماتور Oval Foil Winding

6. ترانسفورماتور جريان بالا با توزيع يكسان جريان در سيم‌پيچ‌های موازی

7. مدلسازی و بهينه‌سازی سيستم خنك‌كنندگی ترانسفورماتور

8. طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای TRACTION خشک

9. سفارش و نظارت بر پروژه نرم افزار جامع محاسبات ترانسفورماتورهای سه فاز، تک فاز، اتوترانسفورماتورها 

10. تدارک، آموزش و استقرار نرم افزار یکپارچه SAPR و PRT، با همکاری شرکت VIT اکراین

11. محاسبه و طراحی انواع ترانسفورماتور

12. انجام محاسبه و طراحی اوليه ترانسفورماتور آزمايشگاهی تست اتصال كوتاه با مشخصات:  20MVAR با جریان 110KA و نسبت ولتاژ  18/0.44KV                       

13. جمع آوری دانش و شركت در مناقصات مربوط به ترانسفورماتورهای يكسوساز             

14. جمع آوری دانش و شركت در مناقصات مربوط به ترانسفورماتورهای كوره

15. ترجمه كتاب تخصصی ترانسفورماتور كوره

16. دستيابی به تكنولوژی هسته چينی راكتورها و بررسی امكان توليد داخلی هسته راكتور در كارخانجات ايران ترانسفو

17. محاسبه راكتور 10MVA ،15MVAR و 30MVAR رديف ولتاژ 132/145kV

18. بهينه سازی پوشش (رنگ) ترانسفورماتورهای قدرت