مشارکت در تدوین استانداردهای IEC


موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران در راستای تعامل هر چه بیشتر با مجامع بین­ المللی و مشارکت در تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت ترانسفورماتور، همکاری خود را با دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در استانداردهای بین­ المللی سازمان ملی استاندارد در خصوص تاسیس کارگروه‌های فنی متناظر کمیسیون بین ­المللی الکتروتکنیک (IEC) در ایران آغاز نموده است. کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) در سال 1906 میلادی با همت محققان، متخصصان و مجامع الکتروتکنیک کشورهای مختلف تأسیس شده و هدف اصلی ایشان تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی در حوزه برق و الکترونیک و زمینه‌های مرتبط می­‌باشد.

در این راستا موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با بر‌ عهده گرفتن دبیرخانه کارگروه‌های فنی متناظر TC 10 و TC 15 مشارکت جدی خویش را در این عرصه آغاز نموده است. کارگروه  فنی TC 10 تحت عنوان "مایع­‌ها برای کاربردهای الکتریکی" در خصوص تهیه مشخصات محصول، روش‌های تست، تعمیر و نگهداری و راهنمای استفاده از دی‌الکتریک‌های مایع فعالیت دارد. همچنین کارگروه  فنی  5TC 1 با عنوان "مواد عایق الکتریکی جامد" در عرصه عایق­‌های جامد مورد استفاده در صنعت برق فعالیت دارد.

موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه‌ها در ایران، مسئول پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردها با مشارکت در تیم­‌های تحقیقاتی کمیته‌ها می‌باشد.

بدین منظور از محققان و متخصصان صنعت و دانشگاه که علاقه­‌مند به مشارکت در تیم‌های تحقیقاتی کارگروه‌های مذکور هستند، دعوت به­ عمل می‌آید­ تا با عضویت در این­ کارگروه‌ها  در تدوین و ویرایش استانداردهای IEC مرتبط با کارگروه‌های  مذکور تشریک مساعی داشته باشند.