رویدادهای موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران


  دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در تاریخ 8 مهرماه 1399 مهمان استان زنجان بوده و به‌همراه دکتر حقیقی، استاندار محترم زنجان و دکتر کریمی ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از دفتر موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید به‌عمل آوردند.

ایشان با همراهی مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران در جریان توانمندی‌های گروه صنعتی ایران‌ ترانسفو در زمینه ساخت داخل ادوات و تجهیزات مورد نیاز در صنعت ترانسفورماتور قرار گرفتند و ابراز امیدواری نمودند که شاهد موفقیت بیشتر این گروه صنعتی در آینده باشند.