همایش معرفی نرم افزار تحلیل سه بعدی میدان الکتریکی


در تاریخ 1400/04/25 در محل سالن سمینار شرکت ایران ترانسفو و با حضور جمعی از متخصصان و صاحب نظران صنعت ترانسفورماتور و اساتید دانشگاهها،  همایش معرفی نرم افزار تحلیل سه بعدی میدان الکتریکی خروجی فشار قوی (Lead exit) ترانسفورماتورهای قدرت 400 کیلوولت با نام تجاری LEXSIM که در موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران تهیه و تدوین گردیده است، برگزار شد. این نرم افزار دارای قابلیتهای ذیل می باشد:
1-    مدلسازی پارامتریک خروجی فشار قوی و اجزا اصلی ترانسفورماتور
2-    انتخاب هوشمند سیستم مش بندی مدل
3-    تحلیل 3 بعدی الکترواستاتیک
4-    ارائه نتایج 2 بعدی و 3 بعدی توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی
5-    ارائه نتایج مقادیر میدان الکتریکی به صورت نقطه به نقطه در مسیرهای نیرو (Stream lines)
6-    محاسبه ضرایب اطمینان (Safety factors) در مسیرهای نیرو جهت تولید ساختارهای مختلف خروجی فشار قوی
 
شایان ذکر است که این نرم افزار حاصل همکاری مشترک موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران و شرکت عایقهای الکتریکی پارس می باشد.