برگزاری دوره های آموزشی تخصصی OFWF و OFAF


 

واحد آموزش موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران طی درخواست شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان، دوره های آموزشی تخصصی OFWF و OFAF را برای کارشناسان و متخصصین شرکت مذکور در بهمن و اسفند سال گذشته برگزار نمود. با تشکیل این دوره های آموزشی، دانش محاسبه و طراحی سیستم های خنک کاری ترانسفورماتورهای فوق توزیع و توزیع بطور کامل به ایشان انتقال یافته و توانایی انجام محاسبه و طراحی سیستم های خنک کاری در حالات اشاره شده به آنها آموزش داده شد و ایشان توانستند بر اساس آموزه های تخصصی فوق در مناقصات انواع ترانسفورماتور های کوره و یکسوساز جریان بالا شرکت نمایند. شایان ذکر است سابقاً دفتر فنی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به دلیل نداشتن دانش و تجربه کافی، توانایی شرکت در مناقصات این نوع ترانسفورماتورها را نداشتند.