وبینار معرفی محصولات شرکت Soft team group


وبینار معرفی محصولات شرکت Soft team group کشور اوکراین در تاریخ 08/11/1399 در سالن همایش ساختمان شهید سردار سلیمانی شرکت ایران ترانسفو زنجان به میزبانی موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران و به منظور تامین نرم افزارهای تخصصی دفاتر فنی شرکت ایران ترانسفو و شرکت توزیع زنگان برگزار گردید و آخرین دستاوردهای آن شرکت به متخصصین فنی ارایه شد. لازم به توضیح است که محصولات شرکت مذکور نسخه های به روز شده و توسعه یافته نرم افزار های شرکت VIT کشور اوکراین میباشند. توانمندی نرم افزارهای تخصصی این شرکت در دو زمینه الکتریکی و مکانیکی ارایه گردید و قابلیتهای آنها بصورت پرسش و پاسخ در بستر فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر توسط متخصصین حاضر در جلسه قرار گرفت.