همایش افزایش تاب آوری ترانسفورماتور


همایش افزایش تاب آوری ترانسفورماتور در حین زلزله و استفاده از جداسازهای لاستیکی به منظور کاهش اثرات مخرب زلزله در تاریخ 29/02/1400 با حضور متخصصین صنعت برق و اساتید دانشگاه در سالن همایش ساختمان شهید سردار سلیمانی شرکت ایران ترانسفو زنجان به میزبانی موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران برگزار گردید. در این همایش مشکلات فعلی و نقاط ضعف که عمدتا ناشی از نصب غیر اصولی ترانسفورماتورها توسط نصابان غیر مجرب میباشد بیان گردید و در ادامه اقدامات فوری و ضروری جهت رعایت الزامات فنی حین نصب و راه اندازی به مدیر کل HSE شرکت توانیر اعلام شد. شرکت توانیر، شرکت سهامی برق منطقه ای تهران، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شرکت ایران ترانسفو، شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان، دانشگاه زنجان، دانشگاه ازاد زنجان و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران از شرکتها و دانشگاههای حاضر در این همایش بودند.