ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران


ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران بیست و نهم و سی ام آبان ماه سال هزار و چهارصد در سالن همایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.در این همایش برنامه های دولت برای ایجاد ده هزار مگاوات از طریق انرژیهای تجدید پذیر بیان گردید و مشکلات و موانع پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مدیرعامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران نیز از طرف کمیته راهبردی انرژیهای خورشیدی شرکت ایران ترانسفو در این همایش شرکت نمود